441418811_425910100365303_321474472367869959_n

Nhà Đa Năng Tam Sơn

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Nhà Đa Năng Tam Sơn

 • Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
  Diện Tích Thi Công: 3 sân
  Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

 

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

441951075_830508282281737_8602676002920097665_n

Sân cầu lông Châu Pha – Bà Rịa Vũng Tàu

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Sân Cầu Lông Châu Pha – Bà Rịa Vũng Tàu

 • Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
  Diện Tích Thi Công: 2 sân
  Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

 

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

438158179_1142242023785632_4719438916146491232_n

Nhà Đa Năng Cấp 3 Hướng Hóa – Quãng Trị

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Nhà Đa Năng Cấp 3 – Hướng Hóa

 • Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
  Diện Tích Thi Công: 3 sân
  Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

 

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

435699893_2538868736301073_5533123689062533201_n

Sân bóng chuyền Huyện Ủy Cần Giuộc Long an

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Sân bóng chuyền Huyện Ủy Cần Giuộc – Long An

 • Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
  Diện Tích Thi Công: 1 sân
  Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

 

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

431671404_2511983912322889_6887905872506501119_n (1)

Sân bóng chuyền Huyên Ủy Hướng Hóa

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Sân bóng chuyền Huyện Ủy Hướng Hóa Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
Diện Tích Thi Công: 2 sân
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

431537271_2516751741846106_1670223483792529588_n

Tennis Khách Sạn Đông Trường Sơn

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm: Sân tennis Ks Đông Trường Sơn  –  Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
Diện Tích Thi Công: 2 sân
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

431266948_2506566946197919_5823126965661963931_n

Sư đoàn 315 – Quân Khu 5

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm: Sân tennis sư đoàn 315 Chu lai – Núi thành quân khu 5 – Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
Diện Tích Thi Công: 2 sân
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

421832118_2483280508526563_3021402248563163525_n

Sân cầu lông Hoài Nhơn 2

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm: Club badminton Hoài Nhơn 2 – Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
Diện Tích Thi Công: 5 sân
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ , học sinh  cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao

419191730_2471809976340283_1231550124526239854_n

Sân EDPM Khu đô thị Bảo Ninh 2

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm: Sân chơi cho bé EDPM ; – Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
Diện Tích Thi Công: 250m
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, cho dân cư Khu đô thị

415004390_2461167687404512_430362141158698349_n

Club badminton Huy Nguyễn Hậu Giang

Mô Tả Dự Án

Địa Điểm: Club badminton Huy Nguyễn Hậu Giang – Liện hệ : Mr Tín 0913.622.699
Diện Tích Thi Công: 5 sân
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ lãnh đạo và cán bộ , học sinh  cũng như người dân địa phương thi, tập luyện thể thao. thi dau da nang, sàn vinyl , san vinyl, sàn vinyl thể thao, sàn nhựa thể thao, sàn pvc, mặt sân thể thao, mat san the thao