Gạch cao su và sân chơi hạt EDPM được thethaoalpha.com thi công trực tiếp, keo dán là keo p66 có nguồn gốc Thái Lan. Gạch được lắp ghép và thi công tại chỗ với nhiều độ dày khác nhau