Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Các trường Mẫu Giáo trên địa bàn

Thiết Kế Và Thi Công: Công ty Alpha

Bề mặt sân sơn sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, sân chơi cho các em học sinh cấp các độ tuổi mẫu giáo cũng như tiểu học  .

Thông số kỹ thuật

Sàn bằng cao su có độ dày từ 3.5mm-20.5mm thời gian nhập hàng là 07 ngày, thời gian thi công là 20 ngày,