Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Thủ Đức
Diện Tích Thi Công: 1.500 m2
Năm Hoàn Thành: 2013
Thiết Kế Và Thi Công: Công ty Alpha

Bề mặt sân sơn sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, sân chơi cho các em học sinh cấp 3  .

Thông số kỹ thuật

Sơn có độ dày 1.5mm, thời gian nhập hàng là 07 ngày, thời gian thi công là 20 ngày,