Mô Tả Dự Án

Địa Điểm:  Đại Học Đà Nẵng
Diện Tích Thi Công: 120m2 Sàn múa
Năm Hoàn Thành:   2016
Thiết Kế Và Thi Công:   Công ty Alpha

Sân sau khi bàn giao đưa vào xử đụng, được đội ngủ sinh viên học tập .

Thông số kỹ thuật

Thảm thi công thảm màu xanh lá lúa mạ dày 10mm